سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

دانلود فیلم ایرانی

گزارش گاتزتا

بر اساس گزارش گاتزتا، مالدینی که در این باره مشغول گفتگو با مدیران ارشد میلان بود سرانجام پیشنهاد این باشگاه را پذیرفته و به جای لئوناردو، پست مدیریت فنی باشگاه را به عهده خواهد گرفت. مالدینی برای انجام وظایف خود از چند کمک استفاده خواهد کرد. آنجلو کاربونه، رئیس سازمان جوانان و جفری مونکادا به عنوان استعدادیاب ارشد به مالدینی در انجام وظایفش کمک خواهند کرد و ایگلی تاره هم از لاتزیو به میلان خواهد آمد تا پست مدیریت ورزشی باشگاه را عهده دار شود.