سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چارلز بوکوفسکی

نظر

 چارلز بوکوفسکی:

 

از مردان و زنان متوسط حذر کن! از عشق‌شان. چرا که در عشق‌شان متوسط هستند و به دنبال عشق متوسط هم می‌گردند. اما در نفرت نبوغ دارند. به اندازه‌ی کافی نبوغ در نفرت‌شان دارند که تو را بکشد. که هرکسی را بکشد. چون هنری ندارند از فهم هنر هم عاجز خواهند بود. چون از عشق ورزیدن‌ کامل عاجز اند، عشق تو را هم ناقص می‌پندارند و آن‌وقت ازت متنفر می‌شوند و تنفرشان کامل است کامل‌ترین هنرشان!

 

کتاب، جملات زیبا از کتاب‌ها، معرفی کتاب و بیو برای اینستاگرام و تلگرام