سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خواندن یک کتاب خوب

نظر

 

هیچ غم و اندوهی وجود ندارد که نتوان با خواندن یک کتاب خوب برای مدتی هر چند کوتاه آن را به دست فراموشی سپرد. روز کتابدار بر همکاران کتابدارم بویژه کتابداران واقعی کتابخانه های عمومی استان و کشور مبارک. ? ? ? کتاب خواندن مهم نیست کتاب خوب خواندن مهم است 24 آبان مــاه روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار مبارک ? ? ? متن تبریک روز کتاب به کتابدار بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتابداری نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان و کتابدار ضامن سلامت کتاب ها است. کتاب سالم همدمی است که اندوه انسان را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و به او حکمت های جان پرور می آموزد و به همین دلیل کتابدار قابل احترام است روز جهانی کتابدار مبارک. ? ? ? کتابخوانی رمز پیشرفت بشریت است ولی اگر کتابدار نباشد معلوم نیست بتوانی کتاب مورد علاقه ات رو به سادگی پیدا کنی یا نه. 24 آبان، روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار، بر اهالی قلم و کتاب، کتابخوانها و جویندگان دانش، فرخنده باد. ? ? ? فردا روز کتاب و کتابخوانیِ به امید روزی که قیمت کتاب دلیلی برای نخواندنش نباشد به امید روزی که افراد به دنبال بهانه برای نخواندن کتاب نباشند به امید روزی که کتابها کامل منتشر و ترجمه بشوند روز کتاب و کتابدار مبارک.

نتیکا – کتاب و رمان