سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کتاب، عسل است

نظر

«کتاب، عسل است… لطفاً مواظب زنبورهای تقلبی باشید». «کتاب خوب، عسل طبیعی است، احوال ذائقه شما چطور است؟». «پیش از آنکه کتاب های بد، ما را به آتش بکشند، خوب است ما با آب معرفت بشوییمشان». «اگر با خواندن یک کتاب خوب، به هیچ یک از اهدافتان نرسیدید، لطفا اهدافتان را تغییر دهید». «دفن کتاب فاسد و مرده، وظیفه خواننده ای است که می­خواهد سالم و زنده بماند». «کتابی که حرفی برای گفتن داشته باشد، حرف ندارد». «نادانی بد است، ولی از آن بدتر، بددانی است که از بدخوانی می­آید». «کتاب بد، کتابی است که در جوانی پیر شده و کتاب خوب، کتابی است که هرچه می­گذرد، جوان­تر می­شود». «کتاب بد، تو را خسته می­کند، ولی کتاب خوب را تو خسته می­کنی، از بس مکرر می­خوانی». «فرق جامعه غربی و اسلامی در این است که آنجا اثر«من» مطرح است و اینجا «اثر» من». «به نظر یک ناشر پول دوست، هر کتابی که «سودآور» نباشد، «سوز آور» است». «خواننده زیرک کسی است که قبل از خواندن یک کتاب شیطانی، بتواند دست ناشر و نویسنده را بخواند». «اگر واقعاً کتاب خوانی، یک برگ از کتاب وجود خودت را بخوان!». روز کتاب و کتابخوانی برای کودکان

خرید کتاب